Kulturminner

av | aug 3, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Alt menneskeskapt er per definisjon kulturminner. Det gjelder materielle, fysiske spor enten det er et slott eller en bossplass. Mellom disse ytterpunktene har vi kulturminner som for eksempel boliger, industribygg, gravhauger, helleristninger og steingjerder. Vi må heller ikke glemme at også sagn, historier, steds- og gatenavn osv. er viktige kulturminner. Dette omtaler vi gjerne som immaterielle kulturminner. Felles for både de materielle og de immaterielle kulturminnene er at de er historiefortellere om et bestemt sted og en bestemt tid. Når kulturminnet forsvinner, forsvinner også historien.

Bildet nedenfor viser sammenhengen mellom kulturminner og kulturmiljø.

Vill Plan bilde av kulturminne og kulturmiljø
« Tilbake til Ordlisten