Kulturminnerådgivning

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

kan være aktuelt i alle plan- og byggesaker. En kulturminnerådgiver vil gi strategiske råd for eksempel mht. grensesnittet mellom utvikling og bevaring av bygg, anlegg og områder, og være kontaktperson til antikvariske myndigheter som Byantikvaren og Fylkeskonservatoren.

« Tilbake til Ordlisten