Kulturminnevurdering

av | sep 9, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Kulturminner kan være et vesentlig premiss ved planlegging av et område. Er det registrert kulturminner her tidligere? Er dette i så fall verdifulle kulturminner som skal tas vare på? Hvordan kan vi ta vare på dem? For å avklare dette må situasjonen dokumenteres på et tidlig stadium i planleggingen. Med riktig tilnærming kan kulturminner gi unike muligheter i planleggingen!

« Tilbake til Ordlisten