Kvalitetssikring [KS]

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

(KS) har flere nivå. For det første må man selv ta en egenkontroll etter et man har utført et faglig arbeid. Neste steg er sidemannskontroll. Da får man en annen person til å lese gjennom og sjekke at alt er rett og forståelig. Til slutt har vi tverrfaglig kontroll. Det betyr at et eller flere fag går nøye gjennom det som er produsert til slutt. Innenfor arealplanlegging er en av suksessfaktorene at det både jevnlig og til slutt tas tverrfaglig kvalitetssikring av de avgjørende plandokumentene slik at de blir riktige og planen realiserbar.

« Tilbake til Ordlisten