Landskapsanalyse

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en metode for å få en bedre forståelse av landskapet. Ofte ser man dette i bruk i forbindelse med KU-er for veianlegg, i forbindelse med områdereguleringsplaner og tilsvarende store utbygginger. 

« Tilbake til Ordlisten