Landskapsarkitekt [LARK]

av | feb 15, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en type arkitekt som er spesialist på å tegne og utforme alt fra hager til større uteområder og landskapstiltak, dvs. de arealene som ligger mellom byggene, veiene og naturen ellers. Landskapsarkitekten er, sammen med arealplanleggeren, en del av kjerneteamet når et område skal planlegges og reguleres.

« Tilbake til Ordlisten