Medvirkning

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Medvirkning i planprosesser er tydelig nedfelt i plan- og bygningsloven. Formålet er økt deltakelse og innflytelse fra alle innbyggere, for å bidra til en god utvikling av attraktive lokalsamfunn. Medvirkning kan skje i alle faser og berører alle involverte, men både lokale, regionale og nasjonale myndigheter legger vekt på at barn og unge og grupper som krever spesiell tilrettelegging, skal vies særlig oppmerksomhet.

« Tilbake til Ordlisten