Merknadsmøte

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Merknadsmøte er en type møte som avholdes mellom kommunen og plankonsulent/tiltakshaver etter oppstart av planarbeidet eller etter at planen har lagt ute til offentlig ettersyn. Tema for møtet er da å gå gjennom alle merknader og uttalelser  og vurdere hva disse skal bety for de videre arbeider.

« Tilbake til Ordlisten