Meter over havet [MOH]

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Meter over havet (moh) er en eksakt høydebetegnelse. I plankart og bestemmelser er det vanlig å låse maks byggehøyde på bygg eller konstruksjoner ved å oppgi denne i moh eller kote. Høydene blir da  juridisk bindende.

« Tilbake til Ordlisten