Miljøgeologisk rapport

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Miljøgeologisk rapport avdekker de miljøgeologiske forholdene i et område. Rapporten utarbeides av en fagkyndig som kartlegger grunnforhold, forurenset grunn, stråling, erosjon og skred ol. Omfanget av undersøkelsene varierer etter behov, noen ganger må det større miljøovervåkninger og grunnundersøkelser til.

« Tilbake til Ordlisten