Miljøteknisk rapport

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Miljøteknisk rapport er nødvendig med de fleste grunnarbeider. Den miljøtekniske rapporten rapporterer resultater fra utførte grunnundersøkelser, tiltaksplan og oppfølging, utarbeidet av en miljøgeolog. Tiltaksplanen utarbeides iht. aktuelle krav i Forurensingsforskriftens § 2-6.

« Tilbake til Ordlisten