Mobilitet

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Mobilitet betyr å bevege seg og favner både sosial og fysisk bevegelse. I arealplanlegging brukes mobilitetsbegrepet om fysisk bevegelse i form av transport og infrastruktur for ulike grupper gående, syklende og kjørende. Aktuelle problemstillinger kan være: hvilke transportmidler bruker arbeidstakere til og fra et område? Hvor mange boliger fins det og hvilke behov for nye og/eller utvidede transportløsninger utløser en fortetting i et område?

« Tilbake til Ordlisten