Mobilitetsanalyse

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Mobilitetsanalyse omfatter kartlegging, vurdering og planlegging av eksisterende og framtidig situasjon for gående, syklende og kjørende innenfor et avgrenset område. Et viktig premiss når framtidige situasjoner skal planlegges er å ta hensyn til gjeldende lokale og regionale mål om framtidens mobilitet og null-vekstmål i bruk av privatbil.

« Tilbake til Ordlisten