Modning

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Modning er alfa og omega i arealplanlegging. Når en tomt skal utvikles fra «ingenting» til et område med økonomisk, miljømessig og sosial verdi trengs det tid til å utvikle, bearbeide og optimalisere løsningene. Raske løsninger som ikke har hatt tilstrekkelig modning fører gjerne til lite bærekraftige løsninger som ikke er robuste nok til å tåle tidens tann. God planlegging er å planlegge for framtiden.

« Tilbake til Ordlisten