Mønehøyde

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Mønehøyde – beregninger av høyder er definert både i plan- og bygningsloven og i gjeldende TEK. Mønehøyde betegner høyden på saltak-konstruksjoner (skjæringen mellom to skrå takflater, mens gesimshøyde betegner høyden til skjæringen mellom ytterveggens ytre flate og takflaten. Gesimshøyde benyttes dermed som angivelse av maks byggehøyde på bygninger med flatt tak.

« Tilbake til Ordlisten