Møter

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Møter er nødvendig i plansaker for å åpne for involvering, dialog og informasjons- og meningsutveksling. Gjennom planprosessen plikter utbygger sammen med en plankonsulent å ha jevnlige møter med kommunen, , med ulike myndigheter og etater, med  naboer og andre berørte.  

« Tilbake til Ordlisten