Mulighetsstudie

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Mulighetsstudie er innledende vurderinger av potensiale for utbygging av et område. Slike studier innleder gjerne med premissene som ligger i bunn (for eksempel om det er registrert kulturminner i området, eller hva som finnes av gjeldende planer). Visualiseringer og illustrasjoner av hva som er mulig å gjøre, kan også være  en del av studiet. Mulighetsstudier kan med fordel gjøres som et samarbeid mellom  planrådgivere og arkitekter for å sjekke ut realistiske scenarioer og muligheter.

« Tilbake til Ordlisten