Naturmangfold-kartlegging

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en type fagutredning som skal utføres underveis i de aller fleste reguleringsplanprosesser. Den skal i utgangspunktet omtale alle naturforhold innenfor det aktuelle området og verdien de har.

« Tilbake til Ordlisten