Naturmangfold

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Naturmangfold er i følge FN alle variasjonene av liv som finnes i naturen. I all arealplanlegging er naturmangfold et vikitg tema å hensynta og vurdere. I Norge fikk vi en egen lov som skal sikre at naturmangfoldet blir ivaretatt – naturmangfoldsloven – tilbake i 2009

« Tilbake til Ordlisten