Offentlig ettersyn

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er den fasen i en planprosess der myndigheter, offentlige instanser, organisasjoner, naboer og andre berørte blir invitert til å komme med uttalelser og merknader til et konkrete og helhetlig forslag. Oftest brukes begrepet i forbindelse med utleggelse av ulike konkrete arealplanforslag eller i forbindelse med utleggelse av et planprogram (ved krav om konsekvensutredning). Det er kommunen som lokal planmyndighet som avgjør/gjør vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn.

« Tilbake til Ordlisten