Ombrukskartlegging

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en type kartlegging som viser mulighetene for å gjenbruke eksisterende bygg, komponenter, elementer og materialer i et utbyggingsprosjekt. Det gjøres ofte for å vurdere/beregne konsekvensene av å rive og bygge nytt versus å rehabilitere/transformere. Både klimagassutslipp og byggekostnader vurderes.

« Tilbake til Ordlisten