Områdereguleringsplan

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

eller områdeplan, er en overordnet regulering av et større område med juridisk bindende plankart og -bestemmelser. I en områdereguleringsplan kan det stilles krav om at det for et eller flere avgrensede arealer/tomter skal utarbeides detaljreguleringsplaner.

« Tilbake til Ordlisten