Oppstart av planarbeid

av | okt 4, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

angir den delen av en arealplanprosess (kommuneplan/delplan, område- eller detaljreguleringsplan) der man starter opp planprosessen. I denne forbindelse stiller plan- og bygningsloven en del krav som må være oppfylt.

« Tilbake til Ordlisten