Plan- og bygningsloven

av | okt 4, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

(pbl) er det gjeldende lovverket som regulerer all arealforvaltning og byggevirksomhet i landet. Det er den enkelte kommune som er planmyndighet og forvalter denne loven.

« Tilbake til Ordlisten