Planarkitekt

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

brukes ofte som en betegnelse på en arkitekt som jobber med utarbeidelse av reguleringsplaner.

« Tilbake til Ordlisten