Planbeskrivelse

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er et juridisk bindende dokument som skal utarbeides for alle arealplantyper. Dokumentet er ofte oppbygget etter en fast mal som beskriver dagens situasjon i og rundt planområdet, beskrivelse av planforslaget som ønskes gjennomført, virkninger av dette etc. Dokumentet er et viktig supplement til plankart og regulerings-bestemmelser.

« Tilbake til Ordlisten