Planfasen

av | okt 4, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

når et utbyggingsprosjekt er i planfasen betyr det gjerne at det utarbeides en detaljreguleringsplan.

« Tilbake til Ordlisten