Plangrep

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er et begrep som ofte brukes for å beskrive prinsippene i et planforslag, først og fremst underveis i planprosessen. Det som utgjør plangrepet er typisk hvor byggene skal ligge, veiene skal ligge, utearealene skal ligge etc.

« Tilbake til Ordlisten