Reguleringsbestemmelsene

av | okt 4, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er et juridisk bindende dokument som angir konkrete, detaljerte føringer for en plans utstrekning, form og innhold. Planbestemmelsene speiler og henger tett sammen med plankartet.

« Tilbake til Ordlisten