Reguleringsplan

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er en felles betegnelse for område- og detaljreguleringsplaner. Begge plantypene følger stort sett de samme kravene til planprosessen og inneholder juridisk bindende plankart og -bestemmelser, men kan ha ulike detaljnivå. Se områdereguleringsplan og detaljreguleringsplan.

« Tilbake til Ordlisten