Rivningsdokumentasjon

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

utarbeides i forbindelse med søknad om rivning av bygg og anlegg (byggesak). Dokumentet består av bilder og beskrivelse av det som skal rives. Når det er snakk om eldre «antikvarisk» bebyggelse kan kommunen stille krav om at denne dokumentasjonen skal utarbeides allerede under utarbeidelse av reguleringsplanen.

« Tilbake til Ordlisten