SDT

av | nov 30, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

SDT er en forkortelse for sommerdøgntrafikk, dvs. antall kjøretøy som passerer et tellepunkt i løpet av juni, juli og august delt på 92 (365/4). Brukes der sommer-trafikken er så høy at den kan være dimensjonerende for tilpassing av veier/kryss/frisikt etc.

« Tilbake til Ordlisten