Silhuett

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

benyttes som en beskrivelse på om et bygg eller tiltak bryter et område/landskaps form. Eksempelvis vil en åskams silhuett endres hvis det legges et bygg midt på toppen av denne.

« Tilbake til Ordlisten