Sommerdøgntrafikk [SDT]

av | feb 15, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Er antall kjøretøy som passerer et tellepunkt i løpet av juni, juli og august delt på 92 (365/4). Brukes der sommer-trafikken er så høy at den kan være dimensjonerende for tilpassing av veier/kryss/frisikt etc.

« Tilbake til Ordlisten