Stedsanalyse

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Stedsanalyse er en systematisering av kunnskap for å forstå et steds historie, situasjon og framtidsmuligheter. Hensikten er å peke på hva som er av kvaliteter og utfordringer i et område og hva som kan bidra til at stedet får bedre kvaliteter når stedet skal videreutvikles. En rekke kommuner krever stedsanalyse ved oppstart av et reguleringsplanarbeid. I Bergen kommune ble kravet innført i forbindelse med kommuneplans arealdel (KPA 2018).  
« Tilbake til Ordlisten