Varsel om oppstart

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Varsel om oppstart av planarbeid er lovpålagt i plan- og bygningsloven § 12-8. Igangsetting av reguleringsplan skal alltid kunngjøres med annonse i en avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom elektroniske medier. Varselet går også ut til naboer og andre berørte parter samt myndigheter med innsigelsesrett.

« Tilbake til Ordlisten