Varslingsliste

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Varslingsliste er en liste over naboer, gjenboere, høringsinstanser og berørte parter som utarbeides i forbindelse med varsel om oppstart av et planarbeid.

« Tilbake til Ordlisten