Vedlegg

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Vedlegg må innenfor arealplanlegging forstås som alle dokumentene som legges ved selve plandokumentene. Planbeskrivelse, bestemmelser og plankart forstås gjerne som selve plandokumentene. Sammen med alle vedleggene (illustrasjoner, rapporter, analyser, mv.) utgjør dette det samlede planmaterialet til en plan.  
« Tilbake til Ordlisten