Vedleggsliste

av | jul 16, 2020

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

Vedleggsliste er listen over alle vedlegg i en plansak eller et hoveddokument, som for eksempel planbeskrivelsen. Listen gir en kortfattet oversikt over grunnlagsdokumentene som følger som vedlegg.

« Tilbake til Ordlisten