Vegtegninger

av | okt 5, 2021

Våre definisjoner er alltid relatert til våre fagområder og er våre egne, om ikke annet er beskrevet.

er et samlebegrep på mange ulike tegninger som omhandler veg – og samferdselstiltak/-anlegg. En typisk veg- tegning (C- tegning) viser hvordan en vei skal legges i forhold til omkringliggende areal og omgivelser. Den henger ofte sammen med et vegprofil, som angir hvordan vegen vil bli liggende i terrenget. Statens Vegvesens har utarbeidet en egen tegningsliste som beskriver nærmere de ulike typene vegtegninger man har.

« Tilbake til Ordlisten