Planarbeidet for realisering av Griegkvartalet er i gang !

av | jun 24, 2022 |

Varsel om oppstart er det offisielle «startskuddet» for planarbeid. For detaljreguleringsplan Griegkvartalet skjedde dette den 17. juni. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Dette ble varslet med brev til naboer, offentlige og private høringsinstanser samt annonsert i BT.

22. juni ble det arrangert et informasjons- og medvirkningsmøte i Grieghallen. Bernt Bauge i Musikkselskapet Harmonien beskrev prosjektets visjoner til de frammøtte. Mats Mastervik i Vill Plan presenterte planprogram og prosessen fram mot vedtatt plan. Målet er at det nye musikkteateret åpner i 2028, til Grieghallens 50-års jubileum.

Høringsfristen er satt til 26. august. Fram til dette, er det mulig for alle å komme med innspill!

Planprogram, planinitiativ og andre viktige dokumenter digitalt er tilgjengelig via Grieghallens hjemmeside, se https://www.grieghallen.no/om-oss/aktuelt/griegkvartalet/  for tilgang til dokumentene.

Vi gleder oss til å høre alle interessenters meninger og vil ta dette med oss videre i planarbeidet!

Merknader til planprogram og/eller planarbeidet sendes

Enten på epost til mats@villplan.no
Eller per brev til Vill Plan AS, C. Sundts Gate 37, 5004 Bergen.
Merk e-posten/brevet med «Merknad – Griegkvartalet».

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

E39 Bokn-Hope er nå utvidet fram til Bømlafjorden!

For å sikre mulighetene for en god påkobling til den eksisterende Bømlafjordtunnelen, er E39 -prosjektet utvidet fra Hope og videre nordover mot Bømlafjorden. Prosjektet er derfor omdøpt til Bokn-Bømlafjorden. Kulturarvrådgiver fra Vill Plan var på befaring denne uken...

les mer
Vill Plan og Bybanens linje 2!!

Vill Plan og Bybanens linje 2!!

I dag 21. november 2022 er det en merkedag for Bergen. Den nye Bybanelinjen til Fyllingsdalen står endelig klar. Byens innbyggere og tilreisende får en helt ny reisemulighet mellom sentrum, Haukeland, og Fyllingsdalen![dipl_masonry_gallery image_ids="7080,7079,7077"...

les mer