Planarbeidet for realisering av Griegkvartalet er i gang !

av | jun 24, 2022 |

Varsel om oppstart er det offisielle «startskuddet» for planarbeid. For detaljreguleringsplan Griegkvartalet skjedde dette den 17. juni. Samtidig ble planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn. Dette ble varslet med brev til naboer, offentlige og private høringsinstanser samt annonsert i BT.

22. juni ble det arrangert et informasjons- og medvirkningsmøte i Grieghallen. Bernt Bauge i Musikkselskapet Harmonien beskrev prosjektets visjoner til de frammøtte. Mats Mastervik i Vill Plan presenterte planprogram og prosessen fram mot vedtatt plan. Målet er at det nye musikkteateret åpner i 2028, til Grieghallens 50-års jubileum.

Høringsfristen er satt til 26. august. Fram til dette, er det mulig for alle å komme med innspill!

Planprogram, planinitiativ og andre viktige dokumenter digitalt er tilgjengelig via Grieghallens hjemmeside, se https://www.grieghallen.no/om-oss/aktuelt/griegkvartalet/  for tilgang til dokumentene.

Vi gleder oss til å høre alle interessenters meninger og vil ta dette med oss videre i planarbeidet!

Merknader til planprogram og/eller planarbeidet sendes

Enten på epost til mats@villplan.no
Eller per brev til Vill Plan AS, C. Sundts Gate 37, 5004 Bergen.
Merk e-posten/brevet med «Merknad – Griegkvartalet».

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan får ny daglig leder

Vill Plan får ny daglig leder

oktober tiltrer Line Merete Valle som ny daglig leder i Vill Plan AS, mens Mats Mastervik går over i en senior rådgiverstilling for å kunne vie mer tid til planfaglig rådgivning og til utvikling av planverktøyet Planitid. Mats vil samtidig gå inn som styreleder i Vill...

les mer
Kunnskap og veiledning kreves for et godt prosjekt

Kunnskap og veiledning kreves for et godt prosjekt

Planleggingen av ny E39 strekningen mellom Bokn-Hope foregår for fullt, etter prosjektoppstart i desember 2021. Vill Plan deltar som fagansvarlig for temaet kulturarv i dette prosjektet der Statens vegvesen er oppdragsgiver og Rambøll/Henning Larsen er rådgiver....

les mer