Planendring vedtatt på Råstølen

av | feb 13, 2021 |

Vill Plan har bistått beboerne i Vindharpeveien i Bergen kommune med endring av gjeldene reguleringsplan.

Hovedgrepet i endringsforslaget er å legge til rette for å bygge på eksisterende rekkehusenheter i Vindharpevegen. Reguleringsendringen har vært behandlet som «endring av reguleringsplan etter forenklet prosess». 21. feb. ble endringen vedtatt av Byrådet. Arbeidet ble utført i samarbeid med Tysseland Arkitekter.

Vi takker for samarbeidet!!

Hyggelige ord fra kunden!

«Vill Plan ble anbefalt av vår arkitekt til håndtering av en reguleringsplan-endring i fm et påbyggsprosjekt i et rekkehusområde på Råstølen. Vi etablerte tidlig god kommunikasjon med Vill Plan og følte prosjektet ble godt ivaretatt. Vill Plan viste profesjonalitet og et ønske om å levere et produkt av høy kvalitet gjennom hele prosjektperioden fram til vedtak. Vi vil helt klart anbefale andre å benytte Vill Plan til liknende plansøknader»

Tiltakshaver, Frank Jensen

 

Endring av reguleringsplan etter forenklet prosess

I rundskriv av 30. juni 2017 fra Kommunaldepartementet, trådte flere endringer i plan- og bygningsloven i kraft. En av endringene var måten man nå ville tillate endring og oppheving av gjeldene reguleringsplaner. Mens man før hadde begrep som «mindre endringer» og «mindre vesentlige endringer» ble dette nå endret til «endring etter forenklet prosess».

Flere aktuelle saker

Tenk om…

Tenk om…

Tenk om…. med HUS arkitekter har Vill Plan sett på et nedstengt skoleanlegg på en høyde over Nyhavna i Trondheim. Skoleanlegget, som stod ferdig tidlig på 1960-tallet, framstår som et helhetlig anlegg med et tydelig modernistisk formspråk. På oppdrag fra eier,...

les mer
Medvirkningsuke på Bleikvassli skole

Medvirkningsuke på Bleikvassli skole

Medvirkning er et helt sentralt element i samfunns- og arealutviklingen rundt oss. I forbindelse med mulighetsstudien for Bleikvassli, som skal være bygdas innspill til den kommende revisjon av kommuneplanens arealdel, har Bleikvassli bygdelag nå også engasjert skolen...

les mer
Vill Plan bidrar i rehabiliteringen av Nationaltheatret!

Vill Plan bidrar i rehabiliteringen av Nationaltheatret!

Statsbygg har fått i oppdrag å utarbeide et forprosjekt for rehabiliteringen og den videre gjennomføringen. Den formelle planprosessen er startet opp og i dette arbeidet bidrar Vill Plan med kulturminnerådgivning på planrådgiverlaget til Gottlieb Paludan Architects....

les mer