Planendring vedtatt på Råstølen

av | feb 13, 2021 |

Vill Plan endring av reguleringsplan etter forenklet prosess

Vill Plan har bistått beboerne i Vindharpeveien i Bergen kommune med endring av gjeldene reguleringsplan.

Hovedgrepet i endringsforslaget er å legge til rette for å bygge på eksisterende rekkehusenheter i Vindharpevegen. Reguleringsendringen har vært behandlet som «endring av reguleringsplan etter forenklet prosess». 21. feb. ble endringen vedtatt av Byrådet. Arbeidet ble utført i samarbeid med Tysseland Arkitekter.

Vi takker for samarbeidet!!

Hyggelige ord fra kunden!

«Vill Plan ble anbefalt av vår arkitekt til håndtering av en reguleringsplan-endring i fm et påbyggsprosjekt i et rekkehusområde på Råstølen. Vi etablerte tidlig god kommunikasjon med Vill Plan og følte prosjektet ble godt ivaretatt. Vill Plan viste profesjonalitet og et ønske om å levere et produkt av høy kvalitet gjennom hele prosjektperioden fram til vedtak. Vi vil helt klart anbefale andre å benytte Vill Plan til liknende plansøknader»

Tiltakshaver, Frank Jensen

 

Endring av reguleringsplan etter forenklet prosess

I rundskriv av 30. juni 2017 fra Kommunaldepartementet, trådte flere endringer i plan- og bygningsloven i kraft. En av endringene var måten man nå ville tillate endring og oppheving av gjeldene reguleringsplaner. Mens man før hadde begrep som «mindre endringer» og «mindre vesentlige endringer» ble dette nå endret til «endring etter forenklet prosess».

Del gjerne denne artikkelen

Se andre aktuelle saker

Vill Plan får ny daglig leder

Vill Plan får ny daglig leder

oktober tiltrer Line Merete Valle som ny daglig leder i Vill Plan AS, mens Mats Mastervik går over i en senior rådgiverstilling for å kunne vie mer tid til planfaglig rådgivning og til utvikling av planverktøyet Planitid. Mats vil samtidig gå inn som styreleder i Vill...

les mer