Alver Tomteselskap

av | apr 17, 2023

Alver Tomteselskap

Lokalisering Alver kommune
Kommune Alver
Oppdragsgiver Alver Tomteselskap AS
Oppdragstype Rådgiving
Vill Plans rolle Rådgiver og plankonsulent

 

Oppdraget gjelder i hovedsak strategisk rådgiving for utvikling av Alver Tomteselskap sine tomter, herunder tomtevurderinger, innspill til overordnede og detaljplaner, makebyttevurderinger, reguleringsspørsmål, fradeling, oppfølging og produsering av reguleringsplaner, kvalitetssikring av eiendomstakst, møtevirksomhet med offentlige og private instanser og presentasjon for styret i tomteselskapet. Vill Plan AS har gjennom ansatt Christian Frønsdal (ansatt januar 2022) vært rådgiver siste året. Christian Frønsdal har vært rådgiver / prosjektleder for tomteselskapet fra 2018-dd.