Laksevågneset

av | apr 17, 2023

Laksevågneset

Lokalisering Laksevåg
Kommune Bergen kommune
Oppdragsgiver NCC Property Development AS
Oppdragstype Reguleringsplan
Vill Plans rolle Prosjektleder og plankonsulent

 

Prosjektet gjelder transformasjon av ca. 16 daa i Laksevåg bydel fra industri til sentrumsformål. Foreløpig mulighetsstudie viser en transformasjon med høy grønn profil og tilrettelegging for offentlige areal med høy kvalitet. Prosjektet koordineres opp mot fremtidig bybanetrasé, bytransformasjon for større deler av bydelen og utvikling på Dokken. Vill Plan AS følger opp NCC (grunneier) i utviklingen av området, både som planrådgiver og prosjektleder og deltar i områdeforum for Laksevåg, et samarbeid mellom grunneierne på Laksevåg for en helhetlig  bytransformasjon av hele bydelen Laksevåg. Arbeidet med regulering er kommet til oppstartsfase og følger prosess for områdeplan for større deler av nærområdet med tett dialog og utveksling av kunnskap.