Områdereguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst (C-kontrakten)

av | jun 25, 2020

Områdereguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst (C-kontrakten)

Overskrift

Områdereguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst (C-kontrakten)

Igangsatt

Varslet oppstart høsten 2018

Lokalisering

Agder – Mandal – Lyngdal

Kommune

Lindesnes og Lyngdal

Saksnr. i kommunen

PS 15/2020 (Lindesnes) – PS 22/20 (Lyngdal)

Oppdragsgiver

Nye Veier

Oppdragstype

Områderegulering for Nye Veier

Vill Plans rolle

 

Vill Plan har bistått inn med fagperson innen arealplanlegging; fagansvarlig for plankart og planbestemmelser og har vært med i det tverrfaglige teamet. Vill Plan har også hatt en sentral rolle i planprosessen og i medvirkningsarbeidet rundt planarbeidet.

Beskrivelse:

Regulere en ny firefelts motorvei fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Det planlegges for en fartsgrense på 110 km/t. Nye E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og knytte felles bo- og arbeidsmarked i regionen tettere sammen. En grov områdeplan som like gjerne kunne vært en kommunedelplan.