Reguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (B-kontrakten)

av | apr 25, 2020

Reguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (B-kontrakten)

Overskrift

Reguleringsplan for E39 Mandal øst – Greipsland (B-kontrakten)

Igangsatt

Varslet oppstart i 2018

Lokalisering

Agder; Mandal øst – Mandal by

Kommune

Lindesnes kommune

Saksnr. i kommunen

PS 64/2019

Oppdragsgiver

Hæhre entreprenør

Oppdragstype

Reguleringsarbeid i samhandling mellom rådgiver, Hæhre entreprenør (utbygger) og Nye Veier (byggherre)

Vill Plans rolle

 

Vill plan har bistått inn med prosjektledelse og fagperson innen arealplanlegging; fagansvarlig for plankart og planbestemmelser, ass. disiplinleder plan og har vært med i det tverrfaglige teamet. Vill plan har også hatt en sentral rolle i planprosessen og medvirkningsarbeidet rundt planarbeidet, frem til byggestart og litt til.

Beskrivelse:

Detaljregulering for E39 Mandal øst – Greipsland omfatter firefelts vei fra Døle bru til Mandalskrysset, samt tilførselsveien mellom Mandalskrysset og Greipsland og gang- og sykkelveien fra Vik til Lindland. Strekningen med motorvei er ca. 7 km og totale strekninger med tilførselsvei utgjør ca. 3,4 km.