Reguleringsplan for tilførselsvei Greipsland – Ime (B-kontrakten)

av | jun 25, 2020

Reguleringsplan for tilførselsvei Greipsland – Ime (B-kontrakten)

Overskrift

Reguleringsplan for tilførselsvei Greipsland – Ime (B-kontrakten)

Igangsatt

Varslet oppstart i 2018

Lokalisering

Agder; Mandal by

Kommune

Lindesnes kommune

Saksnr. i kommunen

20/03445

Oppdragsgiver

Hæhre entreprenør

Oppdragstype

Reguleringsarbeid i samhandling mellom rådgiver, entreprenør og Nye Veier

Vill Plans rolle

 

Vill plan har bistått inn med prosjektledelse og fagperson innen arealplanlegging; fagansvarlig for plankart og planbestemmelser, ass. disiplinerer plan og har vært med i det tverrfaglige teamet. Vill plan har også hatt en sentral rolle i planprosessen og medvirknings arbeidet rundt planarbeidet, frem til byggestart og litt til.

Beskrivelse:

Planområdet ligger nordøst for Mandal by i Lindesnes kommune. Det strekker seg fra Ime ved nåværende E39 og nordøstover mot Greipsland. Tilførselsveien går i dagsone fra Greipsland og til tunnelportalen nord for Koppermyra. Deretter går veien i en tunnel på 740 meter og over jordene øst for Kanten. Tiltaket skjærer tvers gjennom Langåsen i en tosidig fjellskjæring på opptil 27 meter før veien kobler seg mot nåværende E39 nord for Ime barneskole med en rundkjøring.

Pågående boligplaner på tvers av veitraseen, dvs. to parallell planer med mye prosess og forhandlinger.

Vill Plan Reguleringsplan for tilførselsvei Greipsland  kart 2