Reguleringsplan Nattlandsfjellet

av | mai 28, 2020

Reguleringsplan Nattlandsfjellet

Overskrift

Reguleringsplan Nattlandsfjellet

Igangsatt

Varslet oppstart i 2017

Lokalisering

Nattlandsfjellet

Kommune

Bergen

Saksnr. i kommunen

201737872

Oppdragsgiver

Nattlandskammen AS

Oppdragstype

Reguleringsplan

Vill Plans rolle

Vill Plan er plankonsulent og står som ansvarlig for planprosess og utarbeidelse av plandokumentene. Herunder styre og koordinere premissgivende fag.

Beskrivelse:

Prosjektet går ut på å utarbeide en reguleringsplan for et område ved Nattlandsfjellet/Birkelundstoppen i Bergen kommune. Planarbeidet går ut på å legge til rette for fortetting i et område som allerede er fortettet med flere store boligprosjekter. Det planlegges en terrassert bebyggelse med ca 20 boenheter. Området har tilkomst vegen Nattlandsfjellet. Planforslaget legger ellers til rette for å forbedre tilbudet for gående mellom planområdet/nabobebyggelse og busstopp/overgang ved Birkelundstoppen, samt sette av plass til utvidelse av krysset Nattlandsveien/Nattlandsfjellet.