Reguleringsplan Nesttunhalsen

av | mai 28, 2020

Reguleringsplan Nesttunhalsen

Overskrift

Reguleringsplan Nesttunhalsen

Igangsatt

Varslet oppstart i 2017

Lokalisering

Nesttun

Kommune

Bergen

Saksnr. i kommunen

201722634

Oppdragsgiver

Nesttunkollen AS

Oppdragstype

Reguleringsplan

Vill Plans rolle

Vill Plan er plankonsulent og står som ansvarlig for planprosess og utarbeidelse av plandokumentene. Herunder styre og koordinere premissgivende fag.

Beskrivelse:

Prosjektet går ut på å utarbeide reguleringsplan for et ca XX stort område på Nesttun i Bergen kommune. Planarbeidet går ut på å legge til rette for fortetting i randsonen/overgangen mellom et eneboligområde og Nesttun Sentrum. Det planlegges to områder med totalt ca 55 boenheter. Området har egen tilkomst fra kommunal veg Nesttunhalsen. Planforslaget legger ellers til rette for å forbedre tilbudet for gående mellom planområdet/nabobebyggelse og trafikknutepunktet Nesttun sentrum, ivareta to hue eiker og fjerne en del avkjørsler/trafikk langs kommunal veg Nesttunhalsen.