Reguleringsplan S14 Mindemyren

av | apr 26, 2020

Reguleringsplan S14 Mindemyren

Overskrift Reguleringsplan S14 Mindemyren
Igangsatt Varslet oppstart i 2018
Lokalisering Solheim
Kommune Bergen
Saksnr. i kommunen 201903370
Oppdragsgiver Kanalveien 51-53 AS
Oppdragstype Reguleringsplan
Vill Plans rolle

 

Vill Plan bistår med faglige bidrag og avklaringer underveis i planprosessen

Beskrivelse:

Prosjektet går ut på å utarbeide en reguleringsplan for et område på ca. 40 daa på Mindemyren, sør for Bergen sentrum. Planarbeidet er et transformasjonsprosjekt på ett av de mest sentrale og attraktive byutviklingsområdene i Bergen. I vest grenser planområdet til søndre innfartsåre (E39), gjennom området går hovedsykkelruten som skal utvides til fordel for et nedlagt jernbanespor og langs områdets østre plangrense må prosjektet forholde seg til og fullføre tverrsnittet som skal etableres knyttet til planlagt bybane (byggetrinn 4). Både bybanen og hovedsykkelruten er nå under utbygging.

Gjennom en transformasjonsprosess skal området fornyes fra rein næringsvirksomhet til en blanding av bolig, kontor, forretning m.v., iht overordnet områdeplan for Mindemyren.

Vill Plan Reguleringsplan S14 Mindemyren kart